Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

För att minska ratt- och sjöfylleri samarbetar Kustbevakningen, polisen, Tullverket, Kommunerna, Landstingen, Länsstyrelserna, Trafikverket, Transportstyrelsen och Kriminalvården. Denna samverkan går under namnet SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken).

Målet är att:

  • Minska antalet påverkade förare i trafiken och till sjöss.
  • Ge förare med en alkohol- och/eller drogproblematik möjlighet att ta itu med sina problem.

Tanken är att du som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri ska kunna få kontakt med socialtjänsten/beroendevården så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar (eller närmsta vardag) och då erbjudas professionell hjälp.

Du som är eller har varit misstänkt för ratt- eller sjöfylleri kan när som helst kontakta socialtjänsten eller beroendevården i din kommun för att boka ett möte. Genom att prata om din situation med personal från beroendevård eller socialtjänst kan det ge dig bättre förutsättningar för att förändra din situation.

Dela

Kontakt

Kustbevakningen Karlskrona

Växel: 0776-70 70 00

Fax: 0455-105 21

Box: 536

371 23 Karlskrona

Besöksadress: Stumholmen, Karlskrona

Läs mer om SMADIT