KBV 050 är ett av de fartyg som söker olja i Stockholms skärgård. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle. Foto: Kustbevakningen

Fler observationer av olja i Stockholm under onsdagen

Olja har hittats i vattnet i Frihamnen i Stockholm. Det är fortfarande oklart om det finns ett samband med den olja som läckt ut i Sandhamnsleden under tisdagen. Kustbevakningen fortsätter att leta olja och utreder vad som kan ha orsakat utsläppen.

Viss olja har nått skär och holmar utmed Sandhamnsleden/Södra lotsleden i Stockholms skärgård. Observationer har gjorts mellan Vaxholm och Runmarö, men det handlar fortfarande om mycket små mängder. Även med dagens observationer går det inte att säga att utsläppet är omfattande i mängd. Däremot är spridningen uppenbar.

Personal från Kustbevakningen har tagit prover av oljan som siktats i Frihamnen under onsdagsmorgonen. Proverna ska analyseras innan vi kan säga något om ett eventuellt samband mellan utsläppen.

– Det finns fortfarande oklarheter som vi arbetar med att få klarhet i. Till exempel utesluter vi inte att oljan har sjunkit, säger Filip Lundgren, Kustbevakningens räddningsledare.

Kustbevakningen fortsätter därför att leta olja, både på vattenytan och under. Räddningsdykare dyker på platser där olja hade ansamlats under tisdagen.

Oljan är ofarlig för människor

Du bör undvika hudkontakt med olja. Enligt analysresultaten, är den olja Kustbevakningen tagit prover av ofarlig för människor. Det finns inte heller någon information om oljeskadad fågel eller annan synlig påverkan på djur och natur med anledning av det aktuella utsläppet.

Vädret försvårar flygspaning

Den låga molnbasen och diset som på vissa ställen i skärgården ibland hindrar sikten helt, gör det svårt för Kustbevakningen att använda sina flygplan för att upptäcka och kartlägga förekomster av olja. En av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar kommer under dagen flyga över de aktuella områdena för att bistå räddningsledaren med information.

Kustbevakningen utreder vad som har orsakat utsläppet

Parallellt med sökandet efter olja pågår en utredning om varifrån utsläppet kommer och vad som kan ha orsakat det. Förundersökningen som gäller misstänkt brott mot lagen om utsläpp från fartyg befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Detaljer om utredningen behöver vi återkomma till vid ett senare tillfälle.

Vad ska du göra om du ser olja?

Om du ser olja i vattnet, bör du kontakta Kustbevakningens ledningscentral. Var så exakt som möjligt med position och hur vi kan nå dig för att få mer information.