Det grundstötta fartyget har nu kommit loss från grundet. Bilden har redigerats för att dölja fartygsnamnet. Foto: Kustbevakningen

Grundstötning i Göteborgs skärgård

Vid 15-tiden på lördagseftermiddagen gick ett tankfartyg på grund i Göteborgs skärgård. Fartyget kunde senare komma loss från grundet och har bogserats till en säker ankarplats. Eftersom ingen olja har läckt ut i samband med grundstötningen avslutar Kustbevakningen sin räddningstjänstinsats.

Nyheten uppdaterades den 10:e februari klockan 19:50

Vid 15-tiden på lördagen larmades Kustbevakningen om att ett tankfartyg utan last gått på grund vid Gäveskär i Göteborgs hamninlopp. Grundstötningen tros ha berott på ett maskinproblem som ledde till att fartyget förlorade manöverförmågan.

Tankfartyget kom senare av grundet och bogserades till en säker ankarplats för att undersökas vidare.

Vid grundstötningen befann sig 14 personer ombord och ingen ur besättningen skadades i samband med grundstötningen. Det finns inte heller några misstankar om brott i samband med händelsen.

Kustbevakningens övervakningsfartyg KBV 316, Sjöfartsverkets lotsbåt Pilot 794 samt en bogserbåt var tidigt framme för att undvika att fartygets akter skulle driva mot grund.

Eftersom det inte funnits några indikationer på att olja har läckt ut i samband med grundstötningen och att fartyget inte fått några allvarligare skador avslutade Kustbevakningen sin räddningstjänstinsats vid halvåttatiden på lördagskvällen.

– Vi kommer dock fortsatt ha fartyg i beredskap ifall läget skulle förändras, säger räddningsledare Roger Gebauer.