Olja pumpas ombord Kustbevakningens fartyg KBV 033 från Oskarshamn. Foto: Kustbevakningen

Ytterligare 800 liter olja har tömts från vrak i Östersjön

Kustbevakningen fortsätter att tömma den nedsänkta container som samlar in dieselolja från det läckande vraket Finnbirch mellan Öland och Gotland. I veckan tömdes ytterligare cirka 800 liter.

Cirka 800 liter olja kunde omhändertas vid den tredje tömningen som utfördes i onsdags den 6:e februari. Det innebär att drygt 1400 liter olja har hindrats från att läcka ut i Östersjön. Kustbevakningen kommer löpande att tomma containern till dess att vraket inte längre läcker.


Containern på plats ovanför läckaget.

För att stoppa det pågående oljeläckaget har Kustbevakningen använt sig av en okonventionell lösning: en specialbyggd container som vänts uppochned över det läckande vraket med en slang upp till ytan dit oljan kan pumpas och tömmas regelbundet.

Det var i mitten av december som Kustbevakningens flyg upptäckte utsläppet i samband med en rutinflygning. Vraket ligger på 82 meters djup. Totalt ska cirka 80 kubikmeter dieselolja finnas ombord.

Sedan läckaget upptäcktes har Kustbevakningen övervakat platsen och haft beredskap ifall situationen skulle förändras.

Fartyget Finnbirch förliste 2006 till följd av en förskjutning i lasten ombord. Två besättningsmän omkom i samband med olyckan.

2007 anlitades ett brittiskt fartyg för att sanera oljan ombord men på grund av hur vraket ligger på havsbotten gick det inte att tömma all olja.

Media är fria att använda Kustbevakningens bilder vid publicering.