Praktik ombord

Kustbevakningen får ofta frågan om det går att få en praktik- eller praoplats på våra fartyg och flygplan. I nuläget har vi tyvärr ingen möjlighet att erbjuda praktikplatser ombord på grund av sekretess och säkerhetsskydd med hänsyn till Kustbevakningens myndighetsutövning samt av utrymmesskäl.