Antagningsprocess

Manöverprov

Vid manöverprovet används exempelvis en båt som den på bilden med utom- eller inombordsmotor och propeller. Foto: Karin Lyktberg, Kustbevakningen.

Kustbevakningen får ofta in många ansökningar till grundutbildningen. Hur många som kallas till en första intervju beror på hur många som ska antas, men vanligtvis rör det sig om flera intervjuer per utbildningsplats. Blir du kallad till intervju ska du ta med betyg och övriga intyg.

Psykologiska, fysiska och praktiska tester

Inget moment i testerna är i sig utslagsgivande utan är en del av helhetsbedömningen av dina resultat och meriter.

Psykologiska tester:

Personlighetstest och begåvningstest med efterföljande psykologintervju.

Simning och livräddning:

Bröstsim 50 meter, hämta upp docka på 4 meters djup och livräddning 50 meter, därefter valfritt simsätt 200 meter. Övningen ska genomföras på godkänt sätt och bör inte överstiga 10 minuter.

Dockan som ska hämtas ligger på cirka 4 meters djup i bassängen. Foto: Karin Lyktberg, Kustbevakningen.

Mätning av muskelstyrka:

Vi mäter din sammantagna styrka i de större muskelgrupperna i ben, rygg, armar och skuldergördeln i en speciell mätutrustning. Utförandet kan liknas vid ett marklyft av en skivstång mot ett motstånd upp till hakhöjd.

Fysiskt arbetsprov: 

Det fysiska arbetsprovet genomförs på testcykel (ergometercykel). Belastningen ökar gradvis tills du uppnått de krav som gäller eller tills du inte orkar längre. Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om din kondition.

Under hela testet följer vi puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm. Givetvis övervakar vi även på traditionellt sätt, så att ingen som cyklar mår dåligt. I så fall avbryter vi arbetsprovet omedelbart.

Manöverprov:

Syftar till att få en uppfattning om personens manöver- och navigationsförmåga i en mindre arbetsbåt till sjöss. Tillsammans med våra duktiga instruktörer kör man en mindre utmärkt rutt.

Säkerhetsprövning

För anställning krävs godkänt drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.