Vanliga frågor & svar

Vilka är grundkraven för att bli antagen?

För att komma in på Kustbevakningens grundutbildning måste du ha:

Vi ställer höga krav på personlig lämplighet med förmåga att hantera myndighetsutövning. Du har personlig mognad och handlingskraft tillsammans med gott omdöme och god samarbetsförmåga. Du är en utpräglad lagspelare med stor flexibilitet och anpassningsförmåga. Du är tillmötesgående och engagerad, tar egna initiativ och har god kommunikativ förmåga.

Du som blir uttagen till intervju ska vid intervjutillfället visa upp godkända handlingar (intyg/betyg/kursbevis) som bekräftar att du uppfyller samtliga antagningskrav.

Hur söker jag?

När kustbevakningen rekryterar så läggs annons ut på vår externa hemsida samt på Arbetsförmedlingen.

Ska intyg, betyg och övriga handlingar vara med i ansökan?

Nej, detta tar du med dig vid en eventuell intervju. Då ska du även kunna visa upp ett godkänt läkarintyg för sjöfolk.

Kan jag komplettera min ansökan efter att ansökningstiden gått ut?

När ansökningstiden har gått ut kan endast du som blir kallad på intervju komplettera din ansökan. Du har vid intervjutillfället möjlighet att komplettera med handlingar (intyg/betyg/kursbevis)

När startar utbildningen?

Det framgår av rekryteringsannonsen när vi har en sådan publicerad.

Hur lång är utbildningen?

Om du inte har läst någon av kurserna FBVII/MBVII blir grundutbildningen fem terminer, annars är den tre eller fyra terminer.

Var läser man?

De två första teoretiska terminerna sker i Karlskrona. Praktikterminen genomförs vid någon av våra kuststationer. När det gäller Maskinbefälskurs VII och Fartygsbefälskurs VII läses dessa antingen i Karlskrona, Kalmar eller Göteborg.

Måste jag ha läst Fartygsbefälskurs klass VII eller Maskinbefälskurs klass VII för att komma in?

Nej. Från och med antagningen till grundkursen som börjar i augusti 2023 måste ha inte ha läst Fartygsbefälskurs klass VII eller Maskinbefälskurs klass VII (eller högre nautisk eller maskinbefälsutbildning) för att vara behörig att söka till Kustbevakningens grundutbildning. De erbjuds i Kustbevakningens utbildningspaket de sista terminerna. 

Måste jag ha arbetat på sjön sedan tidigare för att bli antagen?

Nej, det är inget krav men vi väger in din erfarenhet till sjöss. Det är meriterande om du har viss sjövana med ett uttalat intresse för att verka inom en maritim miljö i alla väder.

Vad innebär ett läkarintyg för sjöfolk (TSFS 2011:117)?

Det är en hälsodeklaration där helhetsbedömningen görs av läkare. Intyget bokar och bekostar du själv.

Finns det någon övre åldersgräns för att söka?

Kustbevakningen har ingen övre åldersgräns i rekryteringen till grundutbildningen.

Vad tjänar en kustbevakare?

Din lön från och med anställning som aspirant och under visstidsanställning som aspirant är 26 000 kronor per månad. Från och med visstidsanställning som kustbevakningestjänsteman: lägst 29 840 kronor per månad i individuell lön. (Revision 2022-10-01.)

Är det många som söker?

Ja, det är många som söker till utbildningen.

Hur stora är chanserna att jag får jobb efter utbildningen?

Eftersom Kustbevakningen betalar utbildningen, så utbildar vi inte fler än vi har för avsikt att anställa. Kravet för att bli tillsvidareanställd efter utbildningarna är att aspiranten är godkänd på samtliga delar av den teoretiska utbildningen och bedömd som lämplig under praktiken.

Var blir jag placerad?

Du har möjlighet att lägga in önskemål om specifik tjänstgöringsort men det är verksamhetens behov som styr placeringarna.

Hur långt är ett arbetspass?

Arbetspassens längd varierar beroende på fartygets storlek. Tjänstgör du på ett mindre fartyg så är ett normalt arbetspass cirka 2-3 dygn. På de större fartygen är arbetspassen ofta 4-10 dygn. Totalt arbetar kustbevakaren cirka 12 dygn per månad. Den tiden är uppdelad på 2-4 arbetspass.

Hur många kvinnor är kustbevakare?

Idag jobbar cirka 100 kvinnor till sjöss eller i flygverksamheten. På hela myndigheter är cirka 27% kvinnor av 850 medarbetare och vi arbetar för att uppnå en jämnare könsfördelning.

Hur stora är besättningarna ombord på ett KBV-fartyg?

Besättningarnas storlek hänger ihop med fartygens, från fyra personer på de mindre båtarna upp till 16 på de största.