Lön

Under utbildningstiden är du aspirant och har en tidsbegränsad anställning med lön. För att få en tillsvidareanställning i Kustbevakningen måste du klara grundutbildningen med godkänt resultat.

Din lön under ditt första år på utbildningen är 22 855 kr/månad. Efter ett år ökar lönen till 26 930 kr/månad plus rörliga tillägg och efter ytterligare ett år till 29 310 kr/månad. Därefter tillämpas individuell lönesättning. (Lönenivå per revisionsdatum 2021-10-01.)