Jelena, verksamhetsutvecklare

Jelena, räddningshandläggare

Jelana, verksamhetutvecklare, arbetar bland annat med riskanalyser för våra stora dricksvattentäkter. Foto: Johnny Åberg, Kustbevakningen.

Jelena Savic  är verksamhetsutvecklare på Metodutvecklingsavdelningen, enheten för räddningstjänst. Hon är också projektledare för ett MSB-finansierad projekt om effektivare skydd i råvattentäkterna i Vättern, Mälaren och Vänern, ett projekt som sattes igång 2021.

– Själva arbetet med miljöräddningsförmågan i insjöarna påbörjades redan 2019 med en utredning om Kustbevakningens förmåga i Vättern. Projektet har växt under tiden och det har blivit allt viktigare med räddningstjänstförmåga i insjöarna. Under 2022 har vi hunnit med övningar både i Vättern och i Mälaren och Vänern står på tur under 2023, berättar Jelena.

– Jag är också en del av NSO-gruppen som jobbar med oljeskadeskyddsfrågor på nationell nivå och medverkar i arbetsgruppen inom Köpenhamnsavtalet som har fokus på internationellt samarbete inom miljöräddningstjänsten till havs.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt arbete är att kunna bidra till utvecklingen av Kustbevakningens miljöräddningstjänst. Det är ett spännande och utvecklande arbete med många bollar i luften, många kontakter och roliga projekt såsom utveckling av testmetod för sorptionslänsor och EU-projekt om nya lågsvavliga bränslen, IMAROS.

Kustbevakningen samarbetar dagligen med en rad myndigheter och organisationer inom våra uppdrag men under de senaste åren har Kustbevakningen lagt mycket fokus på att utveckla samverkan i insjöarna för att förbättra och effektivisera samarbete.

– Övningarna i Vättern i Mälaren uppskattades av samtliga, särskild möjligheten att lära känna varandra och att öva tillsammans. Nyckeln till effektiv miljöräddning är kontinuerlig övningsverksamhet med de aktörer som blir inblandade och eller när ett utsläpp sker, säger Jelena.