Anställningsförmåner

Friskvårdsbidrag

För att uppmuntra medarbetarnas hälsomedvetande och ge möjlighet till att regelbundet delta i hälsofrämjande aktiviteter har du som anställd i Kustbevakningen möjlighet att få en friskvårdsersättning med upp till 3 000 kronor per kalenderår. Förhoppningen är att friskvårdsbidraget ska bidra till ökat välbefinnande, ett friskare liv och minska arbetsskador.

Intresset för proaktivt hälsoarbete ökar och allt fler arbetsgivare inser att medarbetarnas hälsa är viktig. Detta har Kustbevakningen tagit fasta på och vill därför utveckla och stärka det främjande och förebyggande hälsoarbetet.

Semester

I Kustbevakningen har vi timsemester och du har rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår. Antalet semestertimmar justeras i förhållande till när på året du började din anställning. Hur lång årssemester du har rätt till beror på ditt arbetstidsavtal och din ålder.

Kontorsarbetstid och aspiranter

För dig med kontorsarbetstid, även aspiranter, gäller följande:

  • till och med det år du fyller 29 år har du 224 semestertimmar
  • från och med det år du fyller 30 år har du 248 semestertimmar  
  • från och med det år du fyller 40 år har du 280 semestertimmar

Annan arbetstidsförläggning

För dig med annan arbetstidsförläggning gäller följande:

  • till och det år du fyller 29 år har du 226 semestertimmar 
  • från och med det år du fyller 30 år har du 247 semestertimmar
  • från och med det år du fyller 40 år har du 275 semestertimmar 

Föräldrapenningtillägg

Om du är föräldraledig och får ersättning från Försäkringskassan betalar vi en kompletterande ersättning så att du får sammanlagt cirka 90 procent av din lön under större delen av ledigheten. Alla har rätt till förkortad arbetstid till dess att barnet fyllt 8 år och om du jobbar hos oss har du möjlighet att ansöka om deltid till och med utgången av det skolår ditt barn fyller 12 år.

Ersättning för sjukvårds- och läkemedelskostnader

Du har möjlighet att göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök på betald arbetstid och du kan få ersättning för en del av kostnaden när du går till läkare och sjukgymnast. Receptbelagd medicin får du ersättning för om det är läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.