Kemiska stridsmedel

Östersjön är kanske det hav i världen som har flest minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten. Mycket härstammar från tiden under och efter världskrigen, och föremålen är än i dag farliga att komma i kontakt med.

Fem riskområden är markerade i kartan nedan. I områdena A och B dumpades lös ammunition, medan hela fartyg och pråmar lastade med ammunition sänktes i områdena C – E. De egentliga dumpningszonerna är utmärkta med rött på kartan.

För att undvika framtida skador på människor och miljö har Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen och Kustbevakningen fått i uppdrag av regeringen att ta fram information om riskområden och vilka åtgärder den som påträffar ett riskföremål ska vidta. Läs mer i länken Information om minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel till sjöss till höger.