Våra värderingar

Att arbeta i Kustbevakningen innebär att...

...ha helhetssyn,

Medarbetarna utgör helheten i Kustbevakningen. Oavsett var, eller för vilken arbetsuppgift en person är anställd, är han eller hon en viktig del. Tillsammans arbetar vi för myndighetens och samhällets bästa och bidrar till att vi gemensamt når Kustbevakningens mål.

...visa välvilja,

I Kustbevakningen visar vi omtanke om varandra och respekterar varandra, oavsett arbetsuppgift, personlighet eller bakgrund. Min kollegas bidrag är lika viktigt som mitt eget. Vi har en vilja att dela med oss till varandra, och vi utför våra arbetsuppgifter på ett förtroendeingivande och hänsynsfullt sätt.

...vara engagerad.

Att arbeta i Kustbevakningen betyder att ligga i framkant. Vi har en positiv inställning och uthållighet i vårt arbete. Vi engagerar oss i de uppgifter som leder till våra mål och de utmaningar vi möter.