Krav för ansökan

För att söka till Kustbevakningens grundutbildning måste du ha:

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier.
  • Fartygsbefälskurs klass VII och/eller Maskinbefälskurs klass VII (eller högre nautisk eller maskinbefälsutbildning)
  • Svenskt medborgarskap
  • B-körkort utan trafikvillkor automatväxel
  • Godkänt läkarintyg för sjöfolk i obegränsad fart, grupp 1 däck-säkerhetsbesättning (TSFS 2011:117)

Vi ställer höga krav på personlig lämplighet med förmåga att hantera myndighetsutövning. Du har personlig mognad och handlingskraft tillsammans med gott omdöme och god samarbetsförmåga. Du är en utpräglad lagspelare med stor flexibilitet och anpassningsförmåga. Du är tillmötesgående och engagerad, tar egna initiativ och har god kommunikativ förmåga.

Vi förutsätter att du har en god datorvana samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Du som blir uttagen till intervju ska vid intervjutillfället uppvisa godkända handlingar (intyg/betyg/kursbevis) som bekräftar att du uppfyller samtliga antagningskrav.

Meriter

Det är meriterande om du har viss sjövana med ett uttalat intresse för att verka inom en maritim miljö i alla väder.

I antagningsprocessen ingår det en intervju samt ett testförfarande som bland annat innehåller fysiska tester, personlighetsanalys, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.

Fartygsbefälskurs klass VII och Maskinbefälskurs klass VII kan du läsa i Kalmar eller Göteborg. Utbildningarna omfattar 40 högskolepoäng vardera, vilket motsvarar drygt en termins studier på helfart. I Kalmar kan du läsa utbildningen på distans. I Göteborg/Chalmers kan du läsa utbildningen Sjöbefäl VII som omfattar 60 högskolepoäng och då ingår både FBVII och MBVII. Du kan också läsa FB klass VII som en del av en tvåårig utbildning på Marina läroverket/Klart skepp i Stocksund.

Läkarintyg för sjöfolk