Vårt medarbetarskap

Alla som arbetar i Kustbevakningen är medarbetare, även chefer och ledare. Medarbetarskapet bygger på vår värdegrund och beskriver hur vi vill vara gentemot varandra, för att forma en bra och trivsam arbetsplats där vi tillsammans kan skapa goda resultat.

Oavsett var, eller för vilken arbetsuppgift en person är anställd, är han eller hon en viktig del. Tillsammans arbetar vi för myndighetens och samhällets bästa, och bidrar till att vi gemensamt når Kustbevakningens mål. Vårt arbetsklimat ska bygga på tillit, prestigelöshet, kommunikation och respekt.