Så säger några av våra medarbetare

Medarbetare på Kustbevakningen

På Kustbevakningen arbetar 850 medarbetare på någon av de sex avdelningarna. Foto: Kustbevakningen.

Kustbevakningen är organiserad i en verksledning och sex avdelningar: 

  • Avdelningen för strategisk inriktning och ledningsstöd
  • IT-avdelningen
  • Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen
  • Metodutvecklingsavdelningen
  • Operativa avdelningen
  • Personal- och ekonomiavdelningen

Här kan du läsa om några av våra medarbetare och deras yrkesval på Kustbevakningen.

Dela

Ladda ner Kustbevakningens väggkalender 2023

Förstasidan av Kustbevakningens väggkalender 2023