Anna, operativ beredskapshavare, OBH

Anna Berglund

Under de veckor som Anna är i tjänst som operativ beredskapshavare finns hon alltid tillgänglig och kan snabbt infinna sig på kontoret. Foto: Kustbevakningen.

Anna är en av Kustbevakningens sju operativa beredskapshavare, OBH. De veckor hon arbetar som OBH att hon är redo att rycka in som räddningsledare om Kustbevakningen behöver göra en miljöräddning till sjöss eller som insatsledare vid annan räddningstjänst. Kustbevakningens operativa beredskapshavare har chefen för den operativa avdelningens mandat efter kontorstid.

Som beredskapsmyndighet har Kustbevakningen alltid flera funktioner i beredskap där OBH är den som svarar för den operativa avdelningen. Parallellt finns flera andra beredskapsfunktioner samt en tjänsteman i beredskap, TiB, som svarar för hela myndigheten.

Omväxlande tjänst

För att arbeta som OBH behöver du ha god kunskap om myndighetens verksamhet, vara utbildad i Kustbevakningslagen och som räddningsledare. Anna är i grunden kustbevakare och har arbetat i vår organisation sedan 2001, då Sverige gick med i Schengen.

– Jag tyckte redan då att Kustbevakningen var en spännande myndighet med många viktiga verksamhetsområden. Nu 22 år senare är jag fortfarande fascinerad av myndighetens bredd och kompetens, berättar Anna.

De veckor när hon inte är OBH är hon handläggare för räddningstjänstfrågor på operativa avdelningen. I den rollen hanterar hon bland annat Kustbevakningens del i landets kärnenergiberedskap, tar hand om våra miljöräddningstjänstoperationer när de är avslutade och tar tillvara statens ersättningsanspråk tillsammans med en jurist och en ekonom. Hon är även koordinator mot Statens Haverikommission.

Som räddningsledare startar, leder och avslutar man räddningstjänstinsats. En räddningsledare har långtgående befogenheter när skada i miljö föreligger enligt LSO, Lag om skydd mot olyckor. Som insatsledare leder man Kustbevakningens enheter under till exempel en räddningsledare från kommunal räddningstjänst.

Olja dök upp och försvann

En händelse under förra året minns Anna särskilt väl.

– Förra året hade vi en miljöräddningstjänstoperation där jag var räddningsledare, olja hade kommit ut i vattnet och spred sig längs en stor kuststräcka. Flera kommuner, en länsstyrelse plus vårt grannland i väst var inblandade i händelsen. Det som var utmanande var att förutsättningarna ändrades ofta, olja syntes på vattenytan för att sedan försvinna ner i vattenpelaren för att sedan dyka upp på annan plats. Vi hade ett omfattande samarbete med kommuner och myndigheter under händelsen och det var både lärorikt och utmanande, berättar Anna.