Farliga ämnen

Förutom olja transporteras även andra farliga ämnen till sjöss. Dessa ämnen kan ge upphov till olika risker för både människor och miljö. Den totala mängden kemikalier som hanteras till sjöss är mindre än mängden olja, men på grund av det stora antalet olika kemikalier så är riskbedömningarna ofta svårare och mer avancerade.

Eftersom kemikaliernas egenskaper och farorna med dessa skiljer sig mycket åt, är det viktigt att snabbt kunna hitta information om varje specifikt ämne.