Annika och Maja, receptionister

Annika och Maja hissar Kustbevakningens flagga på Stumholmen i Karlskrona

Annika och Maja, receptionister, hissar Kustbevakningens flagga på Stumholmen i Karlskrona. Foto: Johnny Åberg, Kustbevakningen.

En viktig del i att komma i kontakt med Kustbevakningens anställda är via myndighetens växel som bemannas av Annika och Maja. De besvarar alla samtal och ser till att koppla dem till rätt personer.

– Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att ansvara för Kustbevakningens reception. Vi tar emot såväl externa som interna samtal. Vi ska också se till att uppgifterna som finns i den interna telefonkatalogen stämmer, säger Annika och Maja.

I arbetet som receptionist ingår även att ta emot besökare och hjälpa dem till rätta på Stumholmens kontor i Karlskrona. Andra arbetsuppgifter är att ta emot anmälningar om någon är sjuka eller vabbar och hantera posten till och från myndigheten, både brev och paket.

– När behov finns så hjälper vi till med utskick av diverse material. Vi färdigställer och skickar brev och paket från kontorets personal, berättar Annika och Maja.

Receptionisterna hjälper även personalen på karlskronakontoret att boka tjänstebilar vid resor och konferensrum för möten. Annan kontorsservice ingår också i arbetsuppgifterna.

Kontoret på Stumholmen i Karlskrona är ett av Kustbevakningens kontor. Dessutom finns ett 20-tal kustbevakningsstationer fördelade runt om längst kusten samt en station i Skavsta för Kustbevakningens flyg och personal.