Mattias, kommunikatör

Mattias Lindholm

Mattias på kommunikationsenheten är den som svarar på flest frågor från media på Kustbevakningen. Foto: Johnny Åberg, Kustbevakningen.

Mattias har rollen som pressekreterare och presstalesperson på Kustbevakningen vilket innebär en oerhörd variation i arbetet.

– Alla typer av frågor landar på mitt bord, från hur man blir kustbevakare och hur många oljeskadeärenden vi har haft till kriskommunikation i samband med stora händelser, presskonferenser och utlandsuppdrag. I takt med omvärldens förändringar är inte bara Sverige mitt arbetsfält, utan även stora delar av Europa, säger Mattias.

– I grund och botten ska jag kunna väckas mitt i natten och vara igång med att jobba direkt. Sjöfarten är igång dygnet runt, året om, vilket gör att vår verksamhet är händelsestyrd och inte tar hänsyn till tid på dygnet.

Hur ser dina arbetsdagar ut?

– Vardagen kan ändå ha en lunk, där stora informationsmassor ska sammanfattas och göras begripligare för en bredare publik. Men både vardagen och stora olyckor har det gemensamt att intresset riktas mot oss. Som myndighet har vi krav på oss att kunna berätta vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det. Vårt statsskick är ordnat så, att transparensen och insynen i offentlig verksamhet ska fungera. Man har rätt att få veta vad skattepengarna går till, och hur samhällsviktiga uppdrag sköts. I slutänden handlar det om att vetskapen ger trygghet, att det skapas en tillit till myndigheter. Finns inte den, riskerar vi att få ett samhälle vi inte vill ha, svarar Mattias.

Kustbevakningen har en kommunikationsenhet med fem anställda. Enhetens uppgift är att ger stöd till ledning och medarbetare i kommunikationsfrågor och planera, utveckla och samordnr övergripande intern och extern kommunikation. Enheten ansvarar också för myndighetens kommunikationskanaler och kommunikatörsberedskap.

– Mina kollegor och jag jobbar väldigt tätt. Vi är en liten enhet som får mycket gjort. När jag går till jobbet har jag ofta en plan för vad jag ska göra, men ofta kastas allt omkull. Rätt energigivande, om ni frågar mig, avslutar Mattias.