Att arbeta i Kustbevakningen

Kustbevakare vid kontroll av hummerfiske

Hos oss finns medarbetare med hög och varierande kompetens vilket ger stora möjligheter att lära sig nya saker och utvecklas i sin yrkesroll. Foto: Valdemar Lindekrantz

Inom Kustbevakningen arbetar drygt 850 medarbetare som alla känner ett stort engagemang och stolthet över sitt arbete. Vi som myndighet strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsgivare genom att lyssna på våra medarbetare och tillgodose deras behov. Hos oss finns medarbetare med hög och varierande kompetens vilket skapar en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter att lära sig nya saker och utvecklas i sin yrkesroll.

Som kustbevakare har du ett stimulerande och aktivt arbete med omväxlande uppgifter. Du kan specialisera dig inom ett visst område till exempel farligt gods, sjötrafik eller gränsfrågor. Det finns också utvecklingsmöjligheter så att du kan söka till att bli befälhavare, styrman, maskinist, räddningsdykare, pilot eller systemoperatör.

De som inte arbetar som kustbevakare kan ha ett arbete på något av våra kontor i Karlskrona, Stockholm, Göteborg eller Nyköping. Inom Kustbevakningen finns en rad olika yrkeskategorier representerade så som analytiker, ekonomer, kommunikatörer, verksamhetscontrollers, personalvetare, säkerhetshandläggare, tekniker, systemutvecklare, supporttekniker, jurister och registratorer.

I takt med utvecklingen i Östersjöområdet och det ökade samarbetet inom EU, utvidgas också Kustbevakningens arbetsområden och det finns stora möjligheter att utvecklas i myndigheten.