Arktiska rådet

Sverige tillsammans med Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland och USA antog 1991 en miljöskyddsstrategi för Arktis. Ansvaret för att strategin genomförs vilar på Arktiska Rådet (Arctic Council) som bildades 1996. Under rådet finns Expert Group on Emergency Prevention, Preparedness and Response working group (EPPR), som arbetar med insatser för att förebygga miljöolyckor och stärka samarbete vid sådana.

Gruppen har bland annat utarbetat en arktisk guide om olycksförebyggande insatser, beredskap och åtgärder vid utsläpp, en fältguide för oljebekämpning i arktiska vatten samt en databas som visar resurser som riskerar att skadas vid oljeutsläpp i Arktis.