Cedre

Centre of Documentation, Research and Experimentation

Ett flertal olika institut i olika delar av världen arbetar med forskning om utsläpp av olja och andra skadliga ämnen. Ett av de mer kända och största i Europa är franska Cedre.

Cedre bildades 1978 till följd av det omfattande oljeutsläpp som orsakades av olyckan med oljetankern Amoco Cadiz. Cedre arbetar med både forskning och utbildning.