IMO

FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO är med sina drygt 150 medlemsländer den viktigaste organisationen för internationellt samarbete för sjösäkerhet och för att förhindra fartygsbaserad förorening av den marina miljön.

IMO:s sjösäkerhetskommitté Maritime Safety Committee (MSC) arbetar med olika tekniska aspekter av sjöfarten, däribland tillämpning och utveckling av reglerna i SOLAS-konventionen. IMO:s miljökommitté Marine Environment Protection Committee (MEPC) har till uppgift att samordna aktiviteter som rör åtgärder för att förhindra utsläpp av olja och andra farliga ämnen från fartyg. Man arbetar särskilt med genomförandet av MARPOL-konventionen. Det finns dessutom ett antal underkommittéer till MSC och MEPC som behandlar vissa specialfrågor.

IMO sköter också administrationen för Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea (REMPEC) som är beläget på Malta. REMPEC:s arbete styrs av Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution (Barcelona Convention), vilket är Medelhavets motsvarighet till Helsingforskommissionen (HELCOM) i Östersjön.