International Tanker Owners Pollution Federation

Det internationella miljöarbetet förutsätter att rederierna medverkar. Redarna har den direkta fysiska kontrollen över fartygen och de ekonomiska och juridiska möjligheterna att driva sjövärdiga eller icke sjövärdiga fartyg.

Det finns flera olika nationella och internationella redareföreningar och bland dessa finns ITOPF.