Miljöeffekter

Uppföljning av vilka miljöeffekter ett oljeutsläpp har är viktigt. Havs- och vattenmyndigheten hjälper kommuner och länsstyrelser med att bedöma hur utsläppet eller olyckan påverkar miljön. Kunskap kan också inhämtas från konsulter på Sweco och IVL som har personal med stor erfarenhet från oljesaneringar på land och strand.