Miljöeffekter

Uppföljning av vilka miljöeffekter ett oljeutsläpp har är viktigt. Havs och vattenmyndigheten hjälper kommuner och länsstyrelser med att bedöma hur utsläppet eller olyckan påverkar miljön. De bidrar också med kunskap om lämpliga miljöskyddsåtgärder genom oljejouren som Sweco tillhandahåller på Havs- och vattenmyndighetens uppdrag.

Oljejouren kan bistå med råd då man planerar hur man ska följa upp ett oljeutsläpps effekter. Oljejouren deltar också i övningar som ordnas av olika myndigheter.