Fu Shan Hai sjunker Foto: Kustbevakningen

Operation Fu Shan Hai

Lördagen den 31 maj 2003 kl. 12.30 kolliderade det kinesiska fartyget Fu Shan Hai med det Cypern-registrerade fartyget Gdynia utanför den skånska sydkusten norr om Bornholm.  Efter det inleddes en av de största miljöoperationerna i Kustbevakningens historia.

Kollisionen skedde i lugnt väder med god sikt. Gdynia skadades men kunde trots det fortsätta, medan däremot det kinesiska fartyget genast tog in vatten och fick slagsida. Besättningen gick i livflottarna och togs omhand av andra fartyg i området. Kustbevakningsfartyget KBV 202 erbjöd de danska myndigheterna att bogsera haveristen till grundare vatten för att minska risken för okontrollerade oljeutsläpp. De danska myndigheterna avböjde, men bad att KBV 202 skulle stanna i närheten. Ett par timmar senare fick Kustbevakningen dock en förfrågan från Danmark om bogsering. KBV 202 hann bogsera Fu Shan Hai 1,5 sjömil men tvingades avbryta då det var uppenbart att fartyget skulle sjunka inom kort. Strax därefter gick Fu Shan Hai till botten på 65 meters djup. Nästa dag rapporterade kustbevakningsflyget att haveristen hade läckt ut runt 40 kubikmeter olja i vattnet norr om Hammerodde.

Oljan på väg mot Skåne

Under söndagen den 1 juni kallade Kustbevakningen in ytterligare enheter för bekämpning av den olja som nu rörde sig i ett bälte mot den svenska kusten. Två danska miljöfartyg fanns på plats och ytterligare två kallades in under måndagen. Även Tyskland ombads hjälpa till med oljesaneringen och skickade fartyget Vilm till området. Under eftermiddagen måndagen den 2 juni rapporterade kustbevakningsflyget att oljebältet fortfarande var på väg mot den svenska kusten och nu låg cirka en landmil utanför Skåne.

Sex miljöfartyg i insats

Tisdagen den 3 juni hade Kustbevakningen sex miljöfartyg i området, Danmark fyra och Tyskland två. Klockan 09.00 på morgonen rapporterades att oljebältet från haveristen nu befann sig 900 meter från kuststräckan Skillinge - Sandhammaren i Skåne. Hittills hade Kustbevakningen tagit upp över 500 ton olja ur vattnet och man befarade att det fanns minst 100 ton kvar som nu närmade sig land. Det kinesiska fartyget läckte alltjämt. Under förmiddagen kom de första rapporterna att oljan nått land söder om Simrishamn.

Olja på stränderna

Oljan fortsatte att flyta iland på Skånes sydkust under hela veckan och räddningstjänsten arbetade, liksom Kustbevakningen till sjöss, dygnet runt med saneringen. Nya oljebälten, bl.a. ett söder om Ystad och ett utanför Utklippan, upptäcktes under tiden och gav upphov till viss omdirigering av enheterna till sjöss. Mot slutet av veckan hade man tagit upp runt 1000 ton olja ur havet.

Under senare delen av veckan förde den ökande och vridande vinden med sig oljan ut från de skånska stränderna. I och med att vädret slog om blev oljeupptagningen till sjöss allt svårare. Flera av de svenska fartygen gick till Karlskrona för sanering. Helgen 7-8 juni fanns fortfarande olja i vattnet, men mängden bedömdes vara avsevärt mindre än tidigare. Fortfarande läckte haveristen och en del olja flöt nu mot Christiansö utanför Bornholm. Danska enheter fanns hela tiden på plats vid haveristen.

Ständig beredskap

Måndagen den 9 juni hade saneringsarbetet pågått en vecka och det rådde hårt väder i området. Vinden var västlig, 15-20 sekundmeter och risken för påslag av olja vid de svenska stränderna var därför liten. Haveristen läckte fortfarande, om än mindre än tidigare, och Kustbevakningen hade tre miljöskyddsfartyg i beredskap i Simrishamn.

De följande två veckorna var läget i stort sett oförändrat, haveristen läckte fortfarande men nu syntes oljan bara som en tunn sträng på vattenytan. Kustbevakningen hade hela tiden enheter i beredskap och flyget övervakade området kontinuerligt.

En av de största insatserna

Ett enormt pressuppbåd följde hela tiden händelseutvecklingen och saneringsarbetet. Frågorna om själva olyckan, händelseförloppet och ansvarsfördelningen debatterades i såväl svensk som övrig europeisk media. Statsminister Göran Persson besökte Sandhammaren, Gislövs läge och flög med kustbevakningsflyget över det drabbade området. Försvarsminister Leni Björklund informerade sig om Kustbevakningens arbete ombord på KBV 202 och träffade flera av dem som varit engagerade  i operationen; förutom Kustbevakningens egen personal bl.a. företrädare  för de drabbade kommunerna. Miljöminister Lena Sommestad besökte Sandhammaren i ett tidigt skede.

För Kustbevakningen är operation Fu Shan Hai en av de största insatserna hittills i myndighetens historia. Operationen kostade Kustbevakningen drygt 10 miljoner kronor och de drabbade kommunerna i Skåne runt 15 miljoner. Den totala kostnaden, dvs. förlust av fartyg och last, räddningsarbetet, reparation av Gdynia och oljesanering, uppgick till över en miljard kronor.