Foto: Kustbevakningen

Tillstånd till tillträde

När ett utländskt statsfartyg ska delta vid räddningsinsatser eller vid övning av sådana insatser på svenskt territorium krävs särskilt tillstånd till tillträde.

Ansökan ska lämnas in till Kustbevakningen. Beslut fattas sedan av Försvarsmakten. Ansökan måste komma in till Kustbevakningen senast sex veckor räknat från det planerade tillträdet.