Nyheter: Hållbar havsmiljö

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Här hittar du nyheter som sorteras in under området Hållbar havsmiljö. Det är till exempel nyheter om miljöräddning till sjöss, miljöövervakning och fiske.

Bärgning angelägen för grundstött fartyg

Fartyget på grund syd Oskarshamn står alltjämt stadigt där det står. Skrovet har skador, och tar in vatten. Inget oljeläckage har skett. Förhållandena är fortfarande gynnsamma för bärgning.

Fartyg på grund länsas in

Kustbevakningens fokus är att förebygga ett eventuellt utsläpp med hjälp av länsor. Ingen olja har ännu läckt ut från fartyget som sedan lördagsmorgonen står på grund söder om Oskarshamn. Men att läget är oförändrat innebär inte att riskerna minskar.

Nordlig miljöskyddsövning i hårda vindar

I veckan har Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 181 övat oljeupptagning utanför Vasa tillsammans med finska miljöskyddsenheter. – Övningen har gått bra trots hårda vindar, säger Petter Lindvall, befälhavare ombord KBV 181.

Internationell miljöskyddsövning i Östersjön

En olycka på en oljeplattform utanför Kaliningrad resulterar i att fem miljoner liter råolja läcker ut och måste bekämpas innan den når land. Så löd övningsscenariot för årets upplaga av miljöskyddsövningen Balex Delta, som också omfattade övning av livräddning och brandsläckning.

Kapsejsad fiskebåt bärgad – miljöoperation avslutad

Vid sjutiden på måndagsmorgonen kapsejsade en fiskebåt under bogsering väster om Vinga i Göteborgs skärgård. Kustbevakningen har enheter på plats och arbetar med att förhindra ett dieselutsläpp. Ännu har ingen olja läckt ut.

Förundersökning inledd om oljan som nått västkusten

Kustbevakningen har inlett en förundersökning angående oljan som drabbade västkusten i veckan. Undersökningen vill få klarhet i om det har begåtts något brott. Oljeprover har tagits löpande som en del i att samla bevismaterial för att spåra källan.

Räddningsarbetet på västkusten avslutat

Kustbevakningen undersökte på torsdagen tillsammans med SSRS noggrant kuststräckan Lysekil Strömstad, inklusive Koster, och har endast funnit mindre påslag av olja. Ingen olja påträffades i Kosterhavets nationalpark.

Historiska dykningar utanför Öland

Kustbevakningens dykare i Oskarshamn har dokumenterat och bojat ut vraket efter det skepp som en gång för längesedan var flottans stolthet, Regalskeppet Kronan.

Kustbevakningen granskar miljöfarliga vrak

Kring Sveriges kuster ligger tusentals vrak. De flesta är harmlösa för miljön men en del utgör ett potentiellt miljöhot. Kustbevakningen arbetar tillsammans med andra myndigheter och experter med att specialstudera en handfull miljöfarliga vrak för att ta fram arbetssätt och åtgärder som ska minska miljöriskerna. Under oktober undersöks vraket Villon.