Nyheter: Hållbar havsmiljö

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Här hittar du nyheter som sorteras in under området Hållbar havsmiljö. Det är till exempel nyheter om miljöräddning till sjöss, miljöövervakning och fiske.

Oljeutsläpp från Makassar Highway bekämpas

Ett utsläpp av olja har skett efter att bogseraren av Makassar Highway provat att öka farten. Kustbevakningens efterföljande enheter arbetar nu med att bekämpa utsläppet.

Inbjudan till presskonferens 17:00

Kustbevakningen bjuder in till presskonferens i Oskarshamn tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar, idag den 1 augusti klockan 17:00.

Bogsering av Makassar Highway pågår

Klockan 20:51 på tisdagskvällen lättade fartyget ankar och bogseringen mot Oskarshamn inleddes. – Vi följer Makassar Highway med flera enheter och bogseringen går enligt plan, säger räddningsledare Mattias Heneborn.

Bogsering startar under tisdagskvällen

Bärgningsföretaget har presenterat en plan för hur bärgningen ska genomföras för Kustbevakningen och andra berörda myndigheter och organisationer.

Saneringsarbetet fortsätter under tisdagen

Natten har varit lugn för Kustbevakningens medarbetare på haveriplatsen. Inriktningen idag är att fortsätta ta upp så mycket olja som möjligt. Parallellt arbetar vi med att förebygga att mer olja kommer ut från haveristen. I nuläget läcker det inte olja från Makassar Highway.

Områden spärras av i oljesaneringsarbetet

Kustbevakningen har spärrat av vattenområdet mellan fastlandet och Huvudskär strax söder om fyren Olsklabb. Avspärrningen består av en länsa och det kommer därför inte att vara möjligt att passera.

Olja har nått land

Cirka 7000 liter (sju kubikmeter) olja har hittills tagits upp till sjöss av Kustbevakningens fartyg. Men trots det intensiva arbetet har en mindre mängd olja nått land vid Flatvarp.

Oljeutsläpp efter att fartyg kommit loss från grund

Tidigt på söndagsmorgonen kasade lastfartyget av grundet det stått på under en dryg vecka. Fartyget flyter och är ankrat. Ett intensivt arbete pågår för att samla in den olja som låg inlänsad runt fartyget innan det gled av grundet. Enligt senaste driftprognosen finns det risk att oljan kommer att nå land.

Oljeoperation utanför Öland avslutad

Kustbevakningen avslutar operationen utanför Öland på torsdagen. Det kvarvarande oljeskimmer som kustbevakningsflyget kartlagt under torsdagsförmiddagen inte går att ta upp.