Nyheter: Hållbar havsmiljö

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Här hittar du nyheter som sorteras in under området Hållbar havsmiljö. Det är till exempel nyheter om miljöräddning till sjöss, miljöövervakning och fiske.

Pråm som slitit sig undersökt av dykare

En pråm på väg från norra Finland till Finska viken slet sig under bogsering tidigt på onsdagsmorgonen utanför Gävle. Nu ligger pråmen i naturskyddsområdet i Skutskär.

Tankbil på plats vid fartyget

En pråm med en tankbil ombord är nu på plats vid haveristen. Det innebär att läktringen, alltså tömning av dieselolja ombord på det grundstötta fartyget, kan påbörjas. Läktringen beräknas ta flera timmar.

Ingen bärgning under söndagen

Bärgning kan ske tidigast måndagen. 28 000 liter diesel i en hotad tank måste först avlägsnas från fartyget. ‒ Det går åt rätt håll, säger Filip Lundgren, Kustbevakningens räddningsledare.

Bärgning angelägen för grundstött fartyg

Fartyget på grund syd Oskarshamn står alltjämt stadigt där det står. Skrovet har skador, och tar in vatten. Inget oljeläckage har skett. Förhållandena är fortfarande gynnsamma för bärgning.

Fartyg på grund länsas in

Kustbevakningens fokus är att förebygga ett eventuellt utsläpp med hjälp av länsor. Ingen olja har ännu läckt ut från fartyget som sedan lördagsmorgonen står på grund söder om Oskarshamn. Men att läget är oförändrat innebär inte att riskerna minskar.

Nya fiskeregler ska skydda hummerbeståndet

Måndagen den 25 september är det hummerpremiär. Måndagen den 18 september träder redskapsförbudet i kraft. I år finns flera nya regler att förhålla sig till. Regler som ska skydda det svaga svenska hummerbeståndet.

Nordlig miljöskyddsövning i hårda vindar

I veckan har Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 181 övat oljeupptagning utanför Vasa tillsammans med finska miljöskyddsenheter. – Övningen har gått bra trots hårda vindar, säger Petter Lindvall, befälhavare ombord KBV 181.

Internationell miljöskyddsövning i Östersjön

En olycka på en oljeplattform utanför Kaliningrad resulterar i att fem miljoner liter råolja läcker ut och måste bekämpas innan den når land. Så löd övningsscenariot för årets upplaga av miljöskyddsövningen Balex Delta, som också omfattade övning av livräddning och brandsläckning.