Nyheter: Hållbar havsmiljö

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Här hittar du nyheter som sorteras in under området Hållbar havsmiljö. Det är till exempel nyheter om miljöräddning till sjöss, miljöövervakning och fiske.

Riktade kontroller mot fiske av gös och ål i Vänern

25 april–25 maj är gösen fredad i Vänerns fredningsområden. Ålfiske är förbjudet helar året i Vänern. Kustbevakningen kommer tillsammans med länsstyrelserna att utföra riktad fisketillsyn under denna period.

Sjöräddning som övergick i miljöräddning

Kustbevakningens miljöräddningsfartyg KBV 050 från Södertälje befinner sig under söndagen vid den grundstötta båten utanför Oxelösund för att tömma den på olja.

Expedition i miljöövervakningens namn

Sedan många år tillbaka utför Kustbevakningen expeditionsresor tillsammans med Umeå marina forskningscentrum, UMF i syfte att samla in prover på både vatten och bottensediment.

Bärgning av fiskebåt utanför Skärhamn

Den fiskebåt som för två veckor sedan sjönk några sjömil väster om Skärhamn på Tjörn har under onsdagsnatten bärgats av Kustbevakningen eftersom det börjat läcka olja.

Fiskebåt sjönk utanför Skärhamn

Under söndagsmorgonen den 25 februari började en fiskebåt ta in vatten några sjömil väster om Skärhamn på Tjörn. Sjöräddningssällskapet var på plats och försökte tömma fartyget på vatten. Dessvärre tog fartyget in mer vatten än vad pumparna kunde länsa ut och fiskebåten sjönk. En person undsattes av Sjöräddningssällskapet.

Grundstötning i Göteborgs skärgård

Vid 15-tiden på lördagseftermiddagen gick ett tankfartyg på grund i Göteborgs skärgård. Fartyget kunde senare komma loss från grundet och har bogserats till en säker ankarplats. Eftersom ingen olja har läckt ut i samband med grundstötningen avslutar Kustbevakningen sin räddningstjänstinsats.

Grundstött bogserbåt ledde till miljöoperation i Vänern

I tisdags slet sig en före detta bogserbåt och drev på grund vid Vänersnäs i Vänern. Eftersom Vänern är en färskvattentäkt inleddes en miljöräddningsoperation för att tömma båtens tankar på diesel och annat miljöfarligt.

Kustbevakningen avslutar insatsen i Mönsterås

Det föreligger inte längre någon risk för att olja ska komma ut i havet från det fartyg som stått på grund i Mönsterås. Kustbevakningen avslutar därmed sin insats.

Miljöhot undanröjt i Hamburgsund

Ett före detta fiskefartyg som sedan våren 2016 legat förtöjt i Hamburgsund började i december att ta in vatten. För att undvika oljespill tömde Kustbevakningens KBV 048 fartyget på bränsle och olika typer av oljor i lördags.