Nyheter: Hållbar havsmiljö

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Här hittar du nyheter som sorteras in under området Hållbar havsmiljö. Det är till exempel nyheter om miljöräddning till sjöss, miljöövervakning och fiske.

Nödbogsering i Vänern

Uppdatering 13.50: KBV 051 har nu bogserat in fritidsfartyget till fritidshamnen i Otterbäcken. Därmed avslutar Kustbevakningen sin miljöräddningsoperation och ägaren och ägarens försäkringsbolag tar nu över ansvaret för båten.

Fiskefartyg har läckt ut olja vid norra Gotland

Uppdatering 2017-12-10 12.00 Kustbevakningens fartyg kunde inte se någon olja när de kom till Kappelhamnsviken igår. Under söndagsmorgonen har KBV 310 fortsatt söka efter olja. Kustbevakningens flyg har flugit över platsen på förmiddagen och har endast kunnat se tunna stråk av utspridd olja som inte är sanerbar. Sjöövervakningsfartyget KBV 310 kommer nu att avsluta sin insats och återgå till ordinarie verksamhet.

Samtliga fyra oljefat har bärgats på västkusten

Under måndagskvällen bärgades den fjärde och sista oljefatet som misstänks ha fallit överbord från ett fartyg på danskt vatten förra helgen. Fatet upptäcktes av en privatperson söder om Lysekil.

Inga spår efter oljespill i Danmark

Ett mindre oljeutsläpp inträffade på torsdagseftermiddagen utanför Läsö i Danmark. Kustbevakningen har flugit över området utan att finna några spår av oljan.

Fartyget sydväst om Hummelvik är loss och tar sig till Oxelösund

Uppdatering söndag 22 oktober kl. 10.29: Fartyget har nu kommit loss för egen maskin och ska ta sig till Oxelösund som är närmsta större hamn. Hon följs av Kustbevakningens miljöskyddsfartyg KBV 031 samt flyg KBV 503 och beräknas anlända till Oxelösund ikväll.

Pråm som slitit sig undersökt av dykare

En pråm på väg från norra Finland till Finska viken slet sig under bogsering tidigt på onsdagsmorgonen utanför Gävle. Nu ligger pråmen i naturskyddsområdet i Skutskär.

Tankbil på plats vid fartyget

En pråm med en tankbil ombord är nu på plats vid haveristen. Det innebär att läktringen, alltså tömning av dieselolja ombord på det grundstötta fartyget, kan påbörjas. Läktringen beräknas ta flera timmar.

Ingen bärgning under söndagen

Bärgning kan ske tidigast måndagen. 28 000 liter diesel i en hotad tank måste först avlägsnas från fartyget. ‒ Det går åt rätt håll, säger Filip Lundgren, Kustbevakningens räddningsledare.