Kustbevakningen fokuserar de kommande dagarna på miljöövervakning från luften. Foto: Kustbevakningen

Sökandet efter den försvunna oljan trappas ner

Morgonens strandnära spaningar med mindre båtar och flyg har inte funnit olja. Efter två dygn återgår Kustbevakningen till ordinarie beredskap men med förhöjt fokus på miljöövervakning i området med framförallt flyg.

Du som observerar olja

Olja på land, ring 113 13.

Olja till havs, kontakta Kustbevakningens ledningscentral:

‒ Vi har gjort vad vi kan för att hitta oljan som senast observerades i fredags förmiddag, säger Fredrik Gustafsson, räddningsledare på Kustbevakningen.

Söndagens sökinsatser i sammanfattning:

  • Kustbevakningen har tillsammans med Sjöräddningssällskapet SSRS sökt utmed strandlinjen från sjösidan med mindre båtar.
  • Från land har Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund samordnat sökinsatser från land.
  • Kustbevakningens flygplan har flugit över det aktuella området, Bornholmsgattet, utanför Simrishamn samt sydväst om Sandhammaren. Sikten rapporteras vara mycket god.
  • Övervakning har också skett med satellitbilder från Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA.
  • Ingen olja har upptäckts.

Kriterierna för räddningstjänst bedöms härmed inte längre vara uppfyllda med hänsyn till att överhängande fara för utsläpp till sjöss inte längre är aktuellt, ett snabbt ingripande inte är nödvändigt samt till kostnaderna för en insats där det inte längre finns olja i havet. Kriterierna framgår av Lagen om skydd mot olyckor, LSO.

Kustbevakningens fartyg återgår därmed till ordinarie beredskap och verksamhet inom miljöräddning, sjöövervakning och brottsbekämpning. Dock bibehålls ett förhöjt fokus på miljöövervakning med flyg över området de kommande dygnen.

‒ Vi bedömer alla uppgifter om olja i havet och agerar därefter. Av erfarenhet vet vi att olja, beroende på typ, kan uppträda på olika sätt beroende på dess sammansättning, vattnets temperatur och vädret. Den här gången är den borta, säger Fredrik Gustafsson

  • Kustbevakningens har huvudansvaret för miljöräddning till sjöss inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon, samt i Vänern, Vättern och Mälaren.
  • Att först konstatera olja i vattnet, men sedan inte hitta den, är frustrerande. Olja påverkar havsmiljön, både växt- och djurliv, oavsett om den slår på land, löses upp eller sjunker.
  • Ett liknande scenario ägde rum 2011 när olja plötsligt slog på stränderna i Kyrkesund på Västkusten. Utsläppet hade skett väster om Skagen ett par dygn tidigare, i samband med en fartygskollision, och sedan drivit med havsströmmen dolt under ytan mot Västkusten. Det utsläppet var emellertid betydligt mer omfattande än det som observerades i fredags.
  • Sjöfarten använder en rad nya oljor som bränsle till fartygen. Till exempel har Svaveldirektivet, som reglerar svavelhalten i bränslet, medfört att hybridoljor börjat användas. Dessa har en annan sammansättning och uppvisar nya beteenden än traditionell olja. Kustbevakningen följer forskningen på området för att kunna bekämpa utsläpp av hybridolja.