Makassar Highway under bogsering. Foto: Kustbevakningen

Bogsering av Makassar Highway pågår

Klockan 20:51 på tisdagskvällen lättade fartyget ankar och bogseringen mot Oskarshamn inleddes. – Vi följer Makassar Highway med flera enheter och bogseringen går enligt plan, säger räddningsledare Mattias Heneborn.

Inför bogseringen identifierades två risker: att det skulle komma ut olja från fartyget eller att skadorna i skrovet skulle förvärras. I nuläget har inget av detta hänt.

- Vi har kunnat se lite skimmer och strimmor av lättflyktig olja, men inget som har gått att bekämpa med våra upptagningsssystem. Kustbevakningsflyget anslöt strax efter halv åtta på onsdagsmorgonen och kan inte se heller någon olja i ekipagets kölvatten, säger Mattias Heneborn.

Bogseringen sker långsamt, strax under två knop, och följs av Kustbevakningens enheter som är redo att ta upp eventuell olja. I nuvarande takt väntas Makassar Highway anlända till Oskarshamn natten mot torsdagen.

Det var i samband med dykningar på haveristen under tisdagsförmiddagen som så allvarliga skador och sprickbildningar i fartygets skrov och tankar upptäcktes, att rederiet omgående önskade bogsering till Oskarshamn.

Räddningstjänst, kommunledning och länsstyrelse i Oskarshamn hålls löpande informerade och förbereder nu Makassar Highway ankomst.

- Vi planerar att tillsammans med räddningstjänsten resursförstärka med miljöskyddsmateriel i Oskarshamn under onsdagen. En gemensam stab har också upprättats där, säger Mattias Heneborn.