Bogsering startar under tisdagskvällen

Bärgningsföretaget har presenterat en plan för hur bärgningen ska genomföras för Kustbevakningen och andra berörda myndigheter och organisationer.

Berörda myndigheter har inget att invända mot planen och bärgningsföretaget har därför beslutat att gå vidare och genomföra bogseringen, som beräknas påbörjas under kvällen.

− Vi vill säkerställa att detta görs på rätt sätt och vi kommer att följa bogseringen med flera fartyg och miljöskyddsmateriel för att ha beredskap om olja läcker ut från fartyget, säger Mattias Heneborn räddningsledare i Kustbevakningen.

− Jag ser två risker med bogseringen, det ena är att det ska komma ut olja från fartyget under bogseringen och den andra är att skadorna ombord på fartyget förvärras. Risken för att fartyget ska sjunka bedömer vi som liten, säger Kustbevakningens biträdande on-scene commander Patrik Lindén.

− För att minska riskerna för detta kommer bogseringen att ske i låg hastighet och vi följer den, säger Kustbevakningens biträdande on-scene commander Patrik Lindén.