Foto: Wilhelm von Wright

Dags för fredning av gösen i Vänern

Från och med lördag 25 april är det förbjudet att fiska gös i Vänern. Fisken behöver lugn och ro för att kunna ägna sig åt fortplantning.

Den så kallade fredningsperioden pågår mellan 25 april och 25 maj. Under fredningsperioden är det förbjudet att fiska gös i Vänerns fredningsområden.
I samband med fredningsperioden kommer länsstyrelserna och Kustbevakningen genomföra fisketillsyn inriktad på gös.

Göshannarna fortsätter vakta rommen en period även efter fredningsperioden. För att fiske ske kunna vara möjligt även i framtiden är det också viktigt att respektera reglerna.

Reglerna i korthet

  • Inom fredningsområdena i Vänern är det förbjudet att fiska med nät eller handredskap om fiskemetoden kräver båt. Dragrodd är tillåtet.
  • Det ska alltid finnas en fiskådra fri från rörliga och fasta fiskeredskap i den djupaste delen av vattendraget eller sundet. Fiskådran ska utgöra en sjättedel av bredden på vattnet.
  • Om gös fångas av misstag ska den genast släppas tillbaka i vattnet.
  • I Byälvens fredningsområde är fredningstiden för gös förlängd till den första lördagen i juli, klockan 12:00.

Om fisken ändå måste hanteras ska händerna vara blöta, så att fiskens skyddande slemskikt inte skadas. Fisk som inte får sparas ska genast krokas av och släppas tillbaka så fort som möjligt, helst utan att lämna vattnet.

Läs mer om aktuella regler och fredningsområden och i foldern Fiskeregler i Vänern som även kan beställas i tryckt form från Länsstyrelsen.

Kontaktpersoner


Länsstyrelsen Västra Götaland


David Solstorm
Länsfiskekonsulent
010-224 55 19

Fredrik Larson
Länsfiskekonsulent
010-224 55 27

Länsstyrelsen Värmland
Anders Andersson
Fisketillsyn
010-224 74 69

Jonas Andersson
Fiskehandläggare
010-224 74 32

Kustbevakningens ledningscentral Göteborg
0776-70 60 00