Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen avslutar insatsen i Mönsterås

Det föreligger inte längre någon risk för att olja ska komma ut i havet från det fartyg som stått på grund i Mönsterås. Kustbevakningen avslutar därmed sin insats.

Fartyget är intakt, enligt den inspektion som Kustbevakningens räddningsdykare genomfört. Akterskeppet, med propellrar och roder är utan skador. Däremot finns inbuktningar i den del av skrovet som stått emot grundet, men inga hål.

– Fartygsolyckor brukar ta tid reda upp, men den här gången har det gått snabbt. Flera faktorer har gjort att grundstötningen inte fått värre konsekvenser, bland annat besättningens agerande när de förlorade styrförmågan. Samarbetet ombord, och mellan myndigheterna, kommunen och räddningstjänsten har underlättat arbetet, säger Fredrik Tyrén, räddningsledare på Kustbevakningen.

Efter beslut av Transportstyrelsen får fartyget gå till hamnen i Mönsterås under eskort av en bärgningsbåt.

Tidigare publiceringar


17 januari 2018 kl 11:06
Efter att ha tömt sina ballasttankar kunde fartyget som stått på grund försiktigt backa loss för egen maskin. Hon ankrar nu på djupare vatten där räddningsdykare från KBV 033 under dagen kommer att undersöka den del av skrovet som varit i kontakt med berg.

Fartygets roder är åter i funktion.

17 januari 2018 kl 11:00
Fartyget bedöms stå på grundet långt förut och närmsta bunkertank där bränslet finns ligger längre akterut. Tankarna är skyddade av dubbel botten. Gynnsamma väderutsikter med svaga vindar samt stigande vattenstånd de närmsta dagarna gör att läget just nu är stabilt.

– Vi bedömer att riskerna för att fartyget ska få skador som resulterar i ett utsläpp medan hon står på grundet som förhållandevis små, men riskerna ökar ju längre hon står på grund, säger Fredrik Tyrén, Kustbevakningens räddningsledare.

Orsaken till grundstötningen är tekniska problem med rodersystemet. Det finns ingen brottsmisstanke i samband med händelsen.

Försök att få loss fartyget får inte göras utan att Kustbevakningen och Transportstyrelsen godkänt en bärgningsplan. Arbetet med en plan pågår.

Kustbevakningen håller Mönsterås kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län uppdaterade samt står i nära kontakt med Transportstyrelsens fartygsinspektör.

Idag på morgonen har Kustbevakningen, tillsammans med Transportstyrelsen, åter gått ombord på haveristen, och arbetar nära befälhavare, rederi och försäkringsbolag för att lösa uppgiften.

Inspektion av fartygets skrov görs eventuellt under dagen med räddningsdykare från KBV 033.

 
16 januari 2018 kl 22:06

Larmet om att ett bulkfartyg gått på grund under inseglingen till Mönsterås kom till Kustbevakningen strax efter fem på tisdagskvällen. Vid tillfället fanns lots ombord. Personal från Kustbevakningens miljöräddningsfartyg KBV 033 har genomfört kontroller och det finns ingen misstanke om sjöfylleri.

Fredrik Tyrén, räddningsledare på Kustbevakningen:

‒ Vi bedömer att orsaken är ett tekniskt fel. De uppgifter vi har samlat in under kvällen ombord på haveristen tyder på att man agerat helt korrekt ombord för att minimera skadorna.

Ingen förundersökning är inledd med anledning av händelsen.

Fartyget, ett så kallat bulkfartyg, är lastat med cirka 5 000 ton massaved. Ombord finns uppskattningsvis 320 000 liter diesel.

‒ Delen av skrovet som står på grundet ligger förhållandevis långt från bunkertankarna. Vi bedömer läget som stabilt just nu trots att fartyget står på grund, vilket det inte ska göra, säger räddningsledare Fredrik Tyrén.

Kustbevakningen fortsätter att samla in information ombord på haveristen. Läget följs kontinuerligt upp då det aldrig är riskfritt med ett fartyg på grund som nöter mot berg.

Fartygets ägare ansvarar för att ta fram en bärgningsplan. Planen måste godkännas av Kustbevakningen och Transportstyrelsen innan försök att få loss fartyget kan påbörjas, vilket även det är ägarens ansvar. Transportstyrelsens inspektörer väntas ombord på onsdagsmorgonen, då även bottenundersökningar kan göras av Kustbevakningens räddningsdykare.

Det är blåsigt på platsen, cirka 15 m/s, sydostliga vindar. Dessa väntas avta under natten och morgonen. Haveristen ligger i lä vilket är positivt.

Kustbevakningen inväntar morgondagen för att vidta ytterligare åtgärder.