Kustbevakningens fartyg KBV 034 till höger om det grundstötta lastfartyget Foto: Kustbevakningen

Grundstötta lastfartyget ska dras loss

Lastfartyget som gick på grund norr om Helsingborg på tisdagskvällen den 24 september ska dras loss under fredagskvällen. Arbetet underlättas av att fartyget töms på olja.

– Nu följer man den bärgningsplan som arbetats fram. Det innebär att lossdragningen startar med hjälp av bogserbåtar vid 18-tiden i kväll, säger räddningsledare Mattias Heneborn vid Kustbevakningens ledningscentral i Göteborg.

Läget på platsen är lugnt i övrigt, inga utsläpp av olja har påträffats hittills. Under dagen har läktring, det vill säga överföring av olja, skett från lastfartyget till en pråm. Det görs för att minimera risken för att olja kommer ut i havet när försöken inleds med att dra loss fartyget. Volymen olja rör sig om cirka 25 ton.

– Läktringen har också det positiva med sig att det underlättar lossdragningen eftersom det gör att lastfartyget flyter högre, säger Mattias Heneborn.

Kustbevakningen har fortfarande kombinationsfartyget KBV 034 på plats för alla eventualiteter. Det är konstruerat för att klara både miljöskydds- och övervakningsuppgifter.