Oljan när den upptäcktes på fredagsförmiddagen 10 sjömil sydost om Ystad. Foto: Kustbevakningen

Inga spår efter olja utanför Skåne

Kustbevakningens fartyg och flygplan har spanat på positionen och havsområdet omkring utan att finna spår av något oljeutsläpp. Samtliga involverade resurser på Kustbevakningen är fortsatt aktiverade.

– Vi tar situationen på allvar och hanterar det som ett pågående utsläpp. Fartygen stannar i området över natten, säger Kustbevakningens räddningsledare Fredrik Gustafsson.

Redan vid 16-tiden fanns fartyg och flygplan på platsen för att spana av området. Men trots god sikt syntes ingen olja på havsytan.

Olika typer av olja beter sig på olika sätt när de kommer i kontakt med vatten, bland annat beroende på temperatur och väder.

– Av erfarenhet vet vi att vissa oljor kan sjunka och driva under vattenytan. Det gör dem omöjliga att hitta förrän de dyker upp igen. Så var det 2011 när olja plötsligt slog på stränderna i Kyrkesund på Västkusten, säger Fredrik Gustafsson.

Olja kan också lösas upp i kontakt med vatten.

Utan en ny position blir prognoserna mindre exakta. Den gällande driftprognosen är baserad på den senast kända positionen för oljebältet, en position från fredagsförmiddagen. Den prognosen utgör fortfarande grunden för det fortsatta arbetet. 

Olja som driver under ytan påverkar möjligheterna att ta upp den och förhindra den att nå land.

– Ju längre den driver under ytan, desto mindre tid har vi att stoppa den, säger Fredrik Gustafsson.

Kustbevakningens fartyg KBV 003 och KBV 048 stannar i området över natten för att fortsätta sökandet när det ljusnar på lördag morgon. Under förmiddagen när det ljusnat spanar också flygplan på nytt efter utsläppet.

  • Oljan upptäcktes på fredagsförmiddagen av ett tyskt övervakningsflyg inom ramen för ett samarbete om havsövervakning från luften
  • Kustbevakningens eget flyg kunde en stund senare bekräfta utsläppet som hade en utbredning på 3 000 x 100 meter och beräknades till cirka 9 000 liter.
  • Utsläppet bedömdes bestå av mineralolja på en position cirka tio nautiska mil sydost om Ystad, på svenskt territorialhav
  • Förundersökning är inledd om brott mot lagen om åtgärder mot förorening från fartyg
  • Källan till utsläppet är ännu okänd.