Fartyget drogs loss vid halv fyra-tiden på söndagen. Foto: Kustbevakningen

Inget oljespill efter att fartyget dragits loss

Fartyget har framgångsrikt dragits loss utan oljespill, och befinner sig nu i hamnen i Helsingborg. Därmed avslutar Kustbevakningen räddningsinsatsen.

- Att det gått så pass snabbt att få loss fartyget är mycket positivt. Ju längre ett fartyg står på grund, desto mer ökar riskerna för att något sker som gör att miljön kommer till skada, säger Mattias Heneborn, Kustbevakningens räddningsledare.

- Kustbevakningens arbete avslutas nu, säger Mattias Heneborn.

Utredningen av befälhavaren ombord, misstänkt för grovt sjöfylleri samt eventuell vårdslöshet i sjötrafik, bedrivs av Polisen region syd.

- Den här typen av insatser kan vi inte lösa själva. En god samverkan med de övriga inblandade aktörerna är i allra högsta grad en framgångsfaktor. Så har det varit i det här ärendet, säger Mattias Heneborn.

Svarade inte på anrop

Fartyget, lastat med cirka 5 000 ton spannmål och eget bränsle, gick i fredags kväll på grund söder om Helsingborg. Trafikövervakningen i Öresund noterade att fartyget låg på fel kurs, men fick ingen respons på anrop. Även en bogserbåt i närheten försökte fånga befälhavarens uppmärksamhet, men utan framgång. 23.15 gick fartyget på grund på en sandbank. Kustbevakningens KBV 314, som befann sig i närheten, var på plats kort efter grundstötningen och kunde genomföra en nykterhetskontroll. Lastfartygets befälhavare är misstänkt för grovt sjöfylleri.

Inga kända skador

Kustbevakningens dykare undersökte skrovet utan att finna några skador på skrovet, varken från insidan eller utsidan. Efter att fartyget har bogserats till hamn behöver ägaren inspektera skrovet varefter beslut kan fattas om vidare färd eller om fartyget behöver gå till varv.