Robert Hjalmarsson, MSB, Lars Langwagen (i mitten), Kustbevakningen, och Bert Solberg, MSB, inspekterar delar av oljeskyddsutrustningen som nu finns hos Kustbevakningen i Malmö. Foto: Staffan Ljung/Kustbevakningen

Kustbevakningen i Malmö får Sveriges sjätte oljeskyddsdepå

Sedan tidigare har Sverige fem stycken oljeskyddsdepåer utplacerade på strategiska platser i landet. Den 8 oktober blev Kustbevakningen i Malmö värd för den sjätte depån.

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid ett oljeutsläpp, har MSB förstärkningsresurser som kan användas. De så kallade oljeskyddsdepåerna finns i Kustbevakningens miljöskyddsförråd i Göteborg, Djurö, Slite, Oskarshamn och Härnösand. Den åttonde oktober placerades landets sjätte oljeskyddsdepå i Malmö. Det är goda nyheter för miljön.

– Om det blir ett oljeutsläpp kring Malmö kommer anspänningstiden bli betydligt kortare nu när man slipper transportera eventuella förstärkningsresurser, säger Bert Solberg, verksamhetsansvarig på enheten för logistik och stödresurser på MSB.

Lars Langwagen är teknisk handläggare vid Kustbevakningen och nationellt ansvarig för samarbetet med MSB. Han berättar att det är Kustbevakningen som ansvarar för lagerhållning samt service och underhåll av materielen.

– Arbetet utförs av personal från vår miljöskyddsteknikenhet, säger han.

Patrik Lindén, biträdande chef för Kustbevakningens station i Malmö, ser positivt på värdskapet.

– Den här oljeskyddsdepån blir en tillgång för hela regionen, säger han.

Att landets sjätte oljeskyddsdepå placeras just i Malmö beror på att det är många – och ett ökande antal – fartygsrörelser genom sundet. Det är dessutom mycket folk som bor i närheten, dels i Köpenhamn men också i Malmöområdet.

– Vi har mycket kust som kan bli allvarligt drabbad om vi skulle få ett stort utsläpp i området. Utifrån den riskbedömning som är gjord så konstaterades det att Malmö behöver en oljeskyddsdepå, säger Bert Solberg.

Depåerna består bland annat av:

Länsor för styrning och inneslutning.
Strandskyddsdukar för skydd av stränder.
Pumpar och skimmrar för upptagning av olja.
Båtar och ATV (terrängfordon med fyra hjul) för materiel- och persontransporter.
Personlig skyddsutrustning och enklare handverktyg för sanerare.
Utrustning för upprättande av saneringsplats för saneringspersonal och enklare handverktyg.
Aluminiumcontainers och storsäckar för mellanlagring av olja.