Kustbevakningen på väg till utsläppet i Skutskär

Ett utsläpp av tallolja har under natten ägt rum i Skutskär, utanför Gävle. Oljan finns i vattnet, både i anslutning till land och längre ut. Utsläppets storlek är ännu oklar. Enheter från Kustbevakningen är på väg till platsen.

– Vi har arbetat med händelsen sedan tidigt i morse. Tills vi har fått personal på plats och en lägesbild kan vi inte säga mer just nu än att vi är på väg fram. Närmaste miljöskyddsfartyg beräknas vara framme i eftermiddag, men vi ska ha flyg över området innan dess, säger Johan Torstensson, räddningsledare på Kustbevakningen.

Kustbevakningens flygplan för havsövervakning är i luften för att kartera utsläppet och bedöma dess spridning. Mindre enheter och personal från Härnösand och Hudiksvall är på väg söderut. Miljöräddningsfartyget KBV 033 från Oskarshamn beräknas vara framme senare under eftermiddagen.

­– De uppgifter vi har hittills gör att vi kraftsamlar. Det är alltid bättre att ta det säkra före det osäkra för att i bästa fall skala ner en insats. Hur vi beslutar att gå vidare behöver vi återkomma till senare när vi har en lägesbild att arbeta efter, säger Johan Torstensson.

Kustbevakningen har de senaste åren sett en ökad andel utsläpp av andra ämnen än mineralolja, till exempel tallolja som är en vegetabilisk produkt som utvinns bland annat i samband med tillverkning av pappersmassa. Oljan beter sig delvis annorlunda än mineralolja, till exempel är den svårare att mängdberäkna från luften. Tallolja är besvärlig att sanera från stränder och påverkar växt- och djurliv negativt.