Miljöräddningsoperation i Göteborgs skärgård avslutad

Arbetet utanför Vinga har avslutats eftersom Kustbevakningens enheter inte hittat någon ytterligare sanerbar olja med varken flyg eller fartyg.

Det var under söndagen som en privatperson larmade Kustbevakningen om oljeklumpar utanför Vinga.  Kustbevakningen inledde en miljöräddningsoperation och flera enheter kallades till det drabbade området. Oljepåslag upptäcktes på Flata brunskär, Trinda brunskär och Känsö.

Utsläppets spridning har gjort det svårt att uppskatta den totala mängden olja som kommit ut. Kustbevakningens enheter har tagit upp cirka 140 liter olja.

Vad som orsakade utsläppet är ännu okänt. Trafiken i området är intensiv och det har inte varit möjligt att härleda oljan till något specifikt fartyg.