Kombinationsfartyget KBV 034 är en av Kustbevakningens enheter på plats. Foto: Kustbevakningen

Grundstött fartyg bogserat i hamn

Under onsdagseftermiddagen gled fartyget av grund och har nu bogserats in till Landskrona hamn. Kustbevakningens fartyg KBV 034 har varit på plats och övervakat bogseringen i beredskap för eventuellt utsläpp, men ingen olja har läckt ut.

Det var tidigt på tisdagsmorgonen som ett fartyg gick på grund utanför hamnen i Landskrona. Flera enheter från Kustbevakningen var snabbt på plats och utförde nykterhetskontroll ombord utan anmärkning. Ingen ur besättningen skadades i samband med olyckan. 

Kustbevakningens dykare undersökte haveristens skrov utan att upptäcka några skador.

Ett av fartygets bränsletankar tömdes för säkerhets skull på dieselolja under tisdagskvällen. 

Kustbevakningen har haft både fartyg och miljöskyddsutrustning på plats i beredskap ifall ett utsläpp skulle inträffa.

Polisens förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik har lagts ner. Orsaken till olyckan är ännu inte fastställd.