Bärgning av fartyget påbörjas under söndagseftermiddagen. Foto: Kustbevakningen

Lastfartyget bärgas i eftermiddag

Bärgningsplanen som presenterats av rederiet och försäkringsbolaget är nu godkänd, vilket innebär att arbetet med att dra loss fartyget inleds i eftermiddag. Fartyget är fortfarande intakt. Ingen olja har kommit ut i havet.

- Jag bedömer förutsättningarna som gynnsamma att få loss fartyget utan oljespill. Vi väntar högre vattenstånd på platsen under eftermiddagen vilket underlättar ytterligare, säger Mattias Heneborn, Kustbevakningens räddningsledare.

- Vi har resurser på plats för att ta hand om olja om ett utsläpp skulle ske. Men baserat på vad vi kunnat se, bedömer jag risken för det som låg. Vi är kvar på platsen tills fartyget nått hamn, säger Mattias Heneborn.

Bogserbåt väntas till platsen under dagen för att sedan påbörja arbetet med att dra loss fartyget.

Svarade inte på anrop

Fartyget, lastat med cirka 5 000 ton spannmål och eget bränsle, står sedan i fredags kväll på grund söder om Helsingborg. Trafikövervakningen i Öresund noterade att fartyget låg på fel kurs, men fick ingen respons på anrop. Även en bogserbåt i närheten försökte fånga befälhavarens uppmärksamhet, men utan framgång. 23.15 gick fartyget på grund på en sandbank. Kustbevakningens KBV 314, som befann sig i närheten, var på plats kort efter grundstötningen och kunde genomföra en nykterhetskontroll. Lastfartygets befälhavare är misstänkt för grovt sjöfylleri.

Inga kända skador

Kustbevakningens dykare har undersökt skrovet utan att finna några skador på skrovet, varken från insidan eller utsidan.