Foto: Kustbevakningen

Makassar Highway i hamn – saneringsarbetet fortsätter

Makassar Highway har förtöjts i Oskarshamn och ansvaret har övergått till räddningstjänsten eftersom haveristen befinner sig på kommunalt vatten. Kustbevakningen har fortsatt ansvar för den olja som befinner sig på statligt vatten.

– Vi karterar bogseringens färdväg in mot Oskarshamn med vårt flyg. Tunna oljestråk med viss klumpbildning har siktats och våra fartyg undersöker om oljan är bekämpningsbar. Även länsor kan komma att läggas ut för att begränsa oljan vid behov, säger räddningsledare Mattias Heneborn.

Fortsatta insatser i Flatvarp
I skuggan av bogseringen av Makassar Highway fortlöper oljesaneringsarbetet i Tjust skärgård. Kustbevakningens strandnära oljebekämpare har de senaste dagarna använts för att ta upp olja som samlats i vikar och mellan öar.
På land leds saneringsarbetet av räddningstjänsten i Västervik med hjälp av Hemvärnet och frivilliga.

I anslutning till Kustbevakningens basplats i Flatvarp har en saneringsbana upprättats för att rengöra personal och utrustning som kommit i kontakt med oljan.

Kustbevakningens basplatschef Henrik Smitterberg beskriver Flatvarp som en myrstack där det hela tiden rör på sig:

– Det finns en mycket god samverkan mellan de myndigheter och organisationer som finns på plats för att rädda skärgården från oljan, säger Henrik Smitterberg, tillvardags befälhavare i Västervik.

Förundersökning om miljöbrott inledd
Sedan fartyget Makassar Highway gick på grund har Kustbevakningen haft en pågående utredning om att påföra rederiet en vattenföroreningsavgift. Med hänsyn till den mängd olja som läckt ut har Kustbevakningen även lämnat in en anmälan om miljöbrott enligt miljöbalken alternativt brott mot Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. En förundersökning har inletts vid Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål REMA.

Miljöministern på besök i Flatvarp
Miljöminister Karolina Skog besöker under torsdagen Flatvarp för att skapa sig en bild över vad som hänt och vad som gjorts. Under besöket deltar från Kustbevakningens Jan Olofsson tjänsteförrättande generaldirektör och Pär-Åke Eriksson, chef för kustbevakningsstationen i Västervik.