Fiskefartyget hölls flytande av KBV 032 under bogseringen in till Lysekil. Foto: Kustbevakningen

Miljöräddningsoperation efter grundstötning utanför Lysekil

Tidigt på måndagsmorgonen gick ett fiskefartyg lastad med tio ton sill på grund vid Stångholmen utanför Lysekil. Fartyget fick kraftiga skador och riskerade att sjunka.

Uppdatering 14:45
Fiskefartyget har lyfts upp på land och Kustbevakningen har därmed avslutat sin miljöräddningsoperation.

Klockan 03:20 på måndagsmorgonen kontaktades Kustbevakningen av Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral JRCC om att ett fiskefartyg gått på grund vid Stångholmen utanför Lysekil. Kustbevakningen var snabbt på plats tillsammans med enheter från Sjöräddningssällskapet och en sjöräddningshelikopter. Ingen ur besättningen ska ha skadats i samband med grundstötningen

– När vi kom till platsen började vi omedelbart att tömma haveristen på vatten med flera pumpar. Fartyget slog mot klipporna och befann sig i ett utsatt läge där det riskerade att ådra sig ytterligare skador och sjunka. Därför togs beslutet att täta haveristens bränsletankar och bogsera in fartyget till Lysekil, säger Mattias Heneborn

Fiskefartyget fortsatte ta in vatten under bogseringen, med kraftig slagsida som resultat och ligger förtöjd längs med ett Kustbevakningsfartyg vid kaj i Lysekil.  Nu pågår arbetet med att lyfta upp haveristen på land med hjälp av kustbevakningens dykare och en kran. En absorberande länsa har lagts ut runt haveristen för att begränsa dieselolja från att läcka ut i hamnbassängen.

Kustbevakningen har kontakt med kommunal räddningstjänst och polisen utreder orsaken till olyckan.