KBV 050 är ett av miljöskyddsfartygen som ska få längre liv Foto: KBV 307

Miljöskyddsfartyg ska få längre liv

Tio år – så mycket längre liv ska Kustbevakningens fem miljöskyddsfartyg få. Ett omfattande upprustningsarbete som drar igång nästa år ska göra det möjligt.

Kustbevakningens miljöskyddsfartyg används i första hand för oljebekämpning och i andra hand för övervakning. Arbetet med livstidsförlängning fokuserar på fartygen KBV 010, 047, 048, 050 och 051. Det rör sig om gamla trotjänare – flera av fartygen har runt 35 år på nacken – som nu ska få en välbehövlig översyn och upprustning. Konkret handlar det om allt från att överhala motorerna (ge service) och bygga om manöverbryggor till att installera gråvattentankar, måla om och renovera personalutrymmen.

– Att skapa bättre arbetsmiljö är en viktig del i det hela, poängterar Roland Skans som är projektledare och utvecklingsingenjör vid teknikutvecklingsenheten på Kustbevakningen.

– Driftsäkerheten är också en viktig del som vi jobbar med, säger Mikael Nilsson som är biträdande projektledare och befälhavare på KBV 051.

Startade med inventering

Projektet startade redan 2015 med en inventering av fartygens status. Därefter gjordes en förstudie. Utgångsläget för livstidsförlängningen är relativt bra. Inventeringen visar att fartygen generellt är i ganska gott skick, trots åldern. Däremot kräver åldrande fartyg allt mer underhåll och reparationer.

– Fartygens ålder gör också att det lätt blir problem med reservdelar för både el och maskiner. Några av fartygen har dessutom begränsad kapacitet på kranarna, vilket i sig kan utgöra en risk. Därför planerar vi för installation av nya, kraftigare kranar på samtliga fartyg förutom 010:an som redan har en kran med större kapacitet, säger Roland Skans.

Under våren 2021 beräknas de fem miljöskyddsfartygen vara upprustade. Med god tillgänglighet och bibehållen förmåga ska de kunna göra tjänst i cirka tio år till.

Flera uppgifter samtidigt

Miljöskyddsfartygen må användas i huvudsak för oljebekämpning, men besättningarna ombord utför flera andra arbetsuppgifter samtidigt som de upprätthåller beredskap för miljöräddning. Med mindre och snabbare båtar som finns med ombord ökar aktionsradien under patrullerna, utan att beredskapen påverkas. På så sätt kombinerar Kustbevakningen beredskap och arbete, oftast på uppdrag åt andra myndigheter.