Analyssvaren visar att det är mineralolja som läckt ut. Foto: Kustbevakningen

Det är olja som läckt ut – ytterligare åtgärder kan behövas

Det var olja som av hittills okänd anledning läckt ut i delar av Stockholms skärgård under tisdagen. Det kan analyssvaren nu bekräfta. Samtidigt ser oljan ut att lösa upp sig fortare än väntat.

– Av det vi har sett och ser på ytan nu bedömer vi att läget är under kontroll, men vi väljer att stanna kvar till imorgon för att vara säkra. Det kan vara så att ytterligare åtgärder kan behövas, säger Kustbevakningens räddningsledare Filip Lundgren.

Den synbara oljan har minskat i mängd under eftermiddagen, vilket gör att Kustbevakningen avvaktar onsdagsmorgonen för en ny bedömning av läget. I området stannar miljöräddningsfartyget KBV 050 med besättning.

Kustbevakningen har stått i nära kontakt med Länsstyrelsen i Stockholms län, berörda kommuner och räddningstjänster.

  • Mycket små mängder olja har nått land.
  • Absorberande länsor är utlagda på ställen där ansamlingar finns.
  • Kustbevakningen har resurser att sätta in om mer olja skulle påträffas när det blir ljust.

En förundersökning är inledd om misstänkt brott mot lagen om utsläpp från fartyg. Det finns under tisdagen ingen misstänkt utsläppskälla.

 

Tidigare publicering tisdagen 6 november 15:41


Flera personer har under dagen sett förekomster av ett oljeliknande ämne i farleden mellan Vaxholm och Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård. Kustbevakningen har fartyg och personal på plats som har börjat bekämpa utsläppet.

– Vi tar just nu upp oljeliknande sjok. Men samtidigt ser vi att ämnet börjar lösas upp. Fortfarande befinner vi oss i ett tidigt skede och behöver veta mer om vad det är för ämne och vilken spridning det har fått, säger Kustbevakningens räddningsledare Filip Lundgren.

Läget i korthet:

  • Oljeprover har tagits som är på väg till räddningstjänsten för analys.
  • Det finns i nuläget ingen misstänkt utsläppskälla.
  • Kustbevakningen har informerat Länsstyrelsen, de berörda kommuner Vaxholm, Värmdö och Österåker samt aktuella räddningstjänster.

Kustbevakningen har kombinationsfartyget KBV 031 på plats tillsammans med flera mindre enheter, som kommer att förstärkas av ytterligare ett miljöräddningsfartyg KBV 050. Flyget KBV 502 har sökt av området från luften men den låga molnbasen och begränsade sikten gör det svårt att ta fram ett detaljerat underlag.

Kustbevakningen utgår från att det är olja som hittats i Stockholms skärgård, men behöver invänta resultatet av analysproverna som tagits under eftermiddagen.

– Vi har personal och materiel på plats och arbetar med sanering. Med den information som finns just nu, har vi nödvändiga resurser. Samtidigt behöver vi planera för att situationen kan utvecklas i olika riktningar, säger Filip Lundgren.