Nödbogsering av bulklastfartyg utanför Marstrand

Kustbevakningen har under natten nödbogserat ett bulklastfartyg som höll på att driva på grund strax söder om Marstrand i hårda vindar på 23 m/s i byarna och grov sjö med upp mot fyra meter höga vågor.

Det cirka 90 meter långa bulklastfartyget fick haveri på huvudmaskin och kunde därför inte manövrera. Kustbevakningen fick information om att fartyget drev via VTS (sjöfartsverkets trafikinformationscentral) och kontakt togs därefter direkt med fartygets kapten samtidigt som Kustbevakningens enheter KBV 001 och KBV 316 skickades till platsen.

Fartyget nödankrade när det började närma sig land men det var svårt att få ankaret att fästa ordentligt. Kustbevakningens räddningsledare fattade därför beslutet att koppla och nödbogsera fartyget till ett säkrare område. Kustbevakningen har hela tiden haft god dialog med Transportstyrelsens sjöfartsinspektion i frågan och myndigheterna har varit helt överens om vad som ska göras. Samtidigt har en kontinuerlig dialog förts med JRCC (sjöräddningscentralen), länsstyrelser och räddningstjänst för att ha en hög beredskap för både livräddning och miljöräddning om fartyget hade gått på grund.

Bulklastfartyget är lastat med gödningsmedel. Ombord finns cirka 86 ton bunkerolja och cirka 27 ton diesel. Dessa oljor används som bränsle till fartygets maskiner. Även några ton smörjolja finns ombord.

-   Den olja som finns ombord och gödningsmedlet i lasten hade kunnat orsaka stora skador i den marina miljön, säger räddningsledare Filip Lundgren. Men med god samverkan och en stark insats av mina kollegor på plats, har vi nu kunnat undanröja hotet.

Fartyget närmar sig nu Danafjorden där det kommer att ankras och rederiet tar över ansvaret.